גיבוש מדיניות תגמול

גיבוש מדיניות תגמול

מלינובסקי אינסנטיבס מגדירה ביחד עם לקוחותיה את מדיניות התגמול האופטימלית לחברה. המדיניות נקבעת על בסיס מטרות החברה, האסטרטגיה העסקית שלה, שלב מחזור החיים שלה והתרבות והערכים המוטמעים בה.
מסמך המדיניות כולל הגדרה ברורה של עקרונות התגמול ובחירה בתמהיל הנכון של משתני התגמול לאוכלוסיות שונות בארגון. על בסיס מדיניות התגמול מתבצע תהליך העיצוב של מערכת התמריצים כחלק מקטגורית התגמול המשתנה (variable pay).

 

במסגרת תהליך גיבוש המדיניות מוגדרים משתני התגמול הבאים:

  • שכר קבוע
  • תמריץ לטווח קצר (עד שנה)
  • בונוס חברה שנתי
  • פרסים ותחרויות
  • תגמולי הוקרה
  • תמריץ לטווח ארוך (תגמול הוני)

gibosh

לקבלת פרטים נוספים צור קשר עוד היום