פתרונות אייקון

פתרונות ושירותים

גיבוש מדיניות תגמול גיבוש עקרונות התגמול והתאמת תמהיל משתני
התגמול לאוכלוסיות השונות בארגון
פיתוח ושדרוג מערכות תמריצים הובלת תהליכי פיתוח ואופטימיזציה
של תוכניות התמריצים בארגון
ליווי מקצועי תמיכה מקצועית בניהול השוטף של מערכת התמריצים באמצעות חבילות שירות ייעודיות קורסים וסדנאות הדרכה והעשרת ידע בפיתוח וניהול
מערכות תמריצים גמישות
לקבלת פרטים נוספים צור קשר עוד היום