טכנולוגיה

המודל הגמיש

מהו המודל הגמיש

החברה מציגה מודל ייחודי לפיתוח וניהול של תוכניות תמרוץ גמישות הנתפרות למגוון רחב של תפקידים בארגון.
במקביל, המודל מספק טכניקות ייחודיות לניתוח סטטיסטי וכלים טכנולוגיים שנועדו לתמוך בקבלת החלטות חכמה.
המודל מגדיר תהליך מובנה של קבלת החלטות לבחירת משתני המערכת האופטימליים. 
בבסיס המודל מונחת התפישה שמערכת תמריצים אפקטיבית חייבת לשמור על מסגרת עקרונית קשיחה שאינה משתנה תכופות. 
תחת מסגרת קשיחה זו, קיימים משתנים גמישים המאפשרים התאמה מירבית לתנאים דינמיים. 
במסגרת תהליך העיצוב של מערכת התמריצים מוצגות עבור כל משתנה של המערכת, מספר חלופות אפשריות, רשימת קריטריונים לבחירת חלופה מועדפת, והכלים התומכים לניתוח סטטיסטי וקבלת החלטה. 
הדיון במשמעויות העקרוניות בשילוב התמיכה של הכלים הטכנולוגיים מאפשרים קבלת החלטות חכמה ואופטימיזציה טכנית. 
באמצעות המודל מתקבלים פתרונות אופטימליים לשלושת השאלות המרכזיות בתהליך הפיתוח של מערכת תמריצים :

  • מה מודדים
  • איך מודדים
  • כמה מתגמלים

 

יתרונות הגמישות

מערכת תמריצים איננה מוצר מדף. נסיון להעתיק תוכנית תמריצים מוצלחת מארגון אחר או ממחלקות אחרות בארגון צפוי לכשלון.
יתרונות הגמישות של המודל מאפשרים לארגון :

  • לתפור לכל תפקיד תוכנית תמריצים ייעודית תחת מסגרת עקרונית אחידה
  • להתאים את משתני המערכת באופן שוטף לשינויים במבנה הארגוני ובמטלות התפקיד
  • להגיב במהירות לשינויים במדיניות העסקית
  • להדגיש דגשים אסטרטגיים משתנים
  • לכוונן את עוצמת התמרוץ במטרה לייצר מוטיבציה חזקה להזנקת ביצועים קריטיים להצלחת הארגון

תוכניות התמריצים הגמישות של מלינובסקי אינסנטיבס מתוכננות במטרה לענות על דרישותיו של ארגון דינמי החותר למצוינות עסקית.

לקבלת פרטים נוספים צור קשר עוד היום